Maleri af ænder i vandet.

CS translation – uddannet og certificeret translatør tilbyder professionel oversættelse fra dansk til engelsk og engelsk til dansk. Ud over oversættelser – almindelige såvel som autoriserede/bekræftede – kan CS translation tilbyde redigering og korrekturlæsning af dine tekster samt levere sproglig rådgivning og tolkning.

Alle typer tekst behandles til en konkurrencedygtig pris og med respekt for deadlines – dog uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Certificeret translatør – en garanti for kvalitet og diskretion.

YDELSER

CS translation tager imod mange forskellige sproglige opgaver. Sådanne opgaver kan være alt fra sprogbearbejdning til  oversættelser til og fra engelsk og dansk for både offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og for private personer. Jeg leverer tillige bekræftede oversættelser.
Sprogbearbejdning kan være både korrekturlæsning og sprogrevision, begge af både danske og engelske tekster. 
Efter at jeg har behandlet en tekst og inden denne fremsendes til kunden, vil jeg gå teksten igennem for korrekt og konsistent format og layout og rette dette til om nødvendigt. Jeg behandler enhver tekst fortroligt og videregiver aldrig oplysninger om teksters indhold til tredjemand.

OVERSÆTTELSER

Oversættelse til og fra dansk og engelsk af alle typer dokumenter inden for alle emneområder. Det kan være dokumenter med faglig tekst som for eksempel tekniske, økonomiske, virksomhedsrelaterede og juridiske tekster:

Tekniske:

Alt inden for IT, dokumentation, manualer, rapporter og brugervejledninger.

Økonomiske:

Virksomhedsoverdragelse, årsberetninger og regnskaber.

Virksomhedsrelaterede:

Nyhedsbreve, meddelelser til intranet eller internet, korrespondance, brochurer, foldere, præsentationer, kursusmateriale, personaleblade, pressemeddelelser og udbudsmateriale.

Juridiske:

Aftaledokumenter, standardvilkår, processkrifter, cirkulæreskrivelser, forsikringsdokumenter, vedtægter, kontrakter, aftaler, ejendomshandler, skøder, forskellige udskrifter fra Erhvervsstyrelsen.

Oversættelser for private:

Dåbsattester, navneattester, eksamensbeviser, CV’er, jobansøgninger, anbefalinger og breve.

Herudover oversætter jeg tillige medicinske tekster, prosatekster – kort sagt: tekster af enhver art.

Jeg tilbyder endvidere oversættelse af jeres hjemmeside fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk. Ved en sådan type oversættelse arbejder jeg med lokalisering, så hjemmesidens sprog tilpasses målgruppen i de lande, hjemmesiden ses. Således oversættes hjemmesidens tekster tillige til henholdsvis britisk engelsk eller amerikansk engelsk.

Når jeg oversætter en tekst, gør jeg det med kontekst og modtager for øje. Inden jeg oversætter, modtager jeg derfor gerne relevante oplysninger om, hvem modtageren er, eller om en bestemt kommunikationsmåde eller en bestemt terminologi ønskes anvendt. Dette også for at sikre afsenderen en ensartet og målrettet kommunikation.

Ud over engelsk tilbydes også oversættelse af visse tekster fra svensk eller norsk til engelsk.

Korrekturlæsning

CS translation tilbyder korrekturlæsning af tekster på både dansk og engelsk. Ved korrekturlæsning gennemgår jeg teksten for fejl. Dette kan være grammatiske fejl, stavefejl og tegnsætningsfejl. Hvis der er tale om tekster oversat fra dansk til engelsk eller engelsk til dansk, kan jeg ydermere kontrollere, om teksterne er oversat korrekt, at der ingen udeladelser er samt komme med sproglige ændringsforslag. Ved korrekturlæsning af oversat tekst ønskes originalteksten tilsendt.

Inden opgaven leveres til kunden, er fejlene rettet, og i den endelige tekst er der derfor ingen misforståelser eller slå- og stavefejl, der kan virke meningsforstyrrende for læseren.

Sprogrevision

Til visse tekster kan en mere gennemgribende gennemgang af teksten være nødvendig. I sådanne tilfælde kan jeg tilbyde en sprogrevision og dermed en kvalitetssikring af teksten. Dette kan være af både danske og engelske oversættelser eller tekster skrevet direkte på dansk eller engelsk.

Ved en sprogrevision foretages det samme som ved korrekturlæsning. Tillige gennemgås fagtermerne, de sproglige formuleringer og helheden i teksten. Terminologien i teksten rettes til, så den passer til virksomhedens terminologi, og sammenhængen i teksten rettes til, så læseren af teksten får det ønskede budskab fra teksten.

Bekræftede oversættelser

Når et dokument skal være juridisk gyldigt, kræver dette tit, at oversættelsen er bekræftet/autoriseret/stemplet. Eventuelt skal oversættelsen efterfølgende have en påtegning hos Dansk Erhverv eller en notar og endeligt legaliseres/apostillepåtegnes hos Udenrigsministeriet. Sådanne bekræftede dokumenter anvendes ved domstole og andre offentlige myndigheder og har retsgyldighed i udlandet.

Oversættelser, der typisk kræves bekræftede, er: Domme, navne- og dåbsattester, vielsesattester, separations- og skilsmissebevillinger, eksamensbeviser, CV’er samt udskrifter fra Erhvervsstyrelsen.

En bekræftet oversættelse er en nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Som certificeret translatør tilbyder jeg bekræftede oversættelser, og jeg står dermed inde for, at oversættelsen er udført korrekt. Ved bekræftede oversættelser er prisen lidt højere end ved almindelige oversættelser.

Tolkning

 CS translation tilbyder endvidere tolkning. CS translation er opført på Rigspolitiets tolkeliste og tilbyder tolkning til og fra engelsk både til politiet, domstole samt til private virksomheder og offentlige institutioner.

KØREPRØVER

Er du kørelærer, og har du engelsksprogede elever, tilbyder CS translation tolkning i forbindelse med den praktiske køreprøve til kategori B. Teoriprøver til kategori B for engelsksprogede ansøgere afholdes ved brug af teoriprøve-seriens engelske version, dvs. uden brug af tolk.  

Eventuelle omkostninger til tolken afholdes af eleven selv.  

Kontakt mig for pris samt yderligere oplysninger.

PROFIL

Bag CS translation står Charlotte Schaar. Jeg har altid beskæftiget mig med sprog og er uddannet cand.ling.merc. i engelsk med profilen translatør og tolk fra Copenhagen Business School. Jeg er tillige certificeret translatør og tolk.

Jeg er som certificeret translatør medlem af Translatørforeningen og er igennem denne forening dækket af en ansvarsforsikring.

Erfaringer

Jeg har en lang og bred erhvervserfaring fra forskellige brancher. I mine arbejdsopgaver har oversættelse, redigering og korrekturlæsning altid været en del af arbejdet.

Af særlig erfaring kan nævnes: 

  • Mangeårig erfaring fra ledende advokatvirksomheder. 
  • Mangeårig erfaring fra en større shippingvirksomhed. 
  • Mangeårig erfaring fra luftfartsbranchen. 
  • Erfaring fra større medicinalvirksomhed. 
  • Herudover stor erfaring med økonomiske, tekniske, marketingrelaterede og IT-relaterede tekster.

Kvalitet og værktøjer

Som uddannet translatør og med en stor erfaring i bagagen leverer jeg altid oversættelser af høj kvalitet. Til hjælp med dette benytter jeg forskellige værktøjer.
Disse kan være forskellige sprogteknologiske værktøjer, professionelle oversættelseshukommelser og terminologidatabaser, som for eksempel Trados og Multiterm. Tillige laver jeg egne kunde- og fagspecifikke databaser. Dette medvirker til, at kvaliteten på oversættelserne bliver høj og ensartet, og at oversættelserne bliver korrekte og konsistente samt tilpasset den enkelte kunde.

Tavshedspligt

Som certificeret translatør er jeg underlagt reglerne om tavshedspligt, og alle oplysninger og opgaver dokumenter behandles naturligvis med største diskretion. Jeg tager altid de nødvendige forholdsregler for at sikre fortroligheden.

PRISER og KONTAKT

Prisen afhænger af typen af opgave og aftales individuelt for hver opgave. Desuden tages hensyn til leveringsfrist samt længden af opgaven. Ligeledes afhænger prisen af dokumentformatet. Jeg ser på, om du leverer opgaven elektronisk eller håndskrevet til mig, og om der er særlige krav til tekstopstilling og layout.

Oversættelse

Prisen på en oversættelse beregnes ud fra antal ord i kildeteksten – den modtagne tekst, der skal oversættes. Ligeledes tages typen af tekst og sværhedsgraden i betragtning. Skal en oversættelse bekræftes, har dette tillige betydning for prisen.

Korrekturlæsning og sprogrevision

Prisen på sådanne typer opgaver er baseret på en fast timepris. Såfremt opgaven kræver en stor del research, vil dette influere på prisen. Dette vil typisk være gældende ved sprogrevision.

Hasteopgaver

Jeg påtager mig gerne hasteopgaver, ligesom jeg påtager mig større oversættelsesprojekter.
Ved sådanne opgaver kan et pristillæg dog forventes.

Ønskes yderligere oplysninger eller et uforpligtende tilbud, så kontakt mig venligst pr. telefon eller skriv en mail. Er der tale om en hasteopgave, anbefaler jeg, at du kontakter mig pr. telefon.

CS translation 
Lerager 10, Allerslev
4320 Lejre

Telefon: 42 40 14 60
Email: post@cstranslation.dk
CVR-nr.: 33 17 22 73