Profil

Bag CS translation står Charlotte Schaar. Jeg har altid beskæftiget mig med sprog og er uddannet cand.ling.merc. i engelsk med profilen translatør og tolk fra Copenhagen Business School. Jeg er tillige certificeret translatør og tolk.

Jeg er som certificeret translatør medlem af Translatørforeningen og er igennem denne forening dækket af en ansvarsforsikring.

Erfaringer

Jeg har en lang og bred erhvervserfaring fra forskellige brancher. I mine arbejdsopgaver har oversættelse, redigering og korrekturlæsning altid været en del af arbejdet.

Af særlig erfaring kan nævnes: 
  • Mangeårig erfaring fra ledende advokatvirksomheder. 
  • Mangeårig erfaring fra en større shippingvirksomhed. 
  • Mangeårig erfaring fra luftfartsbranchen. 
  • Erfaring fra større medicinalvirksomhed. 
  • Herudover stor erfaring med økonomiske, tekniske, marketingrelaterede og IT-relaterede tekster.

Kvalitet og værktøjer

Som uddannet translatør og med en stor erfaring i bagagen leverer jeg altid oversættelser af høj kvalitet. Til hjælp med dette benytter jeg forskellige værktøjer.
Disse kan være forskellige sprogteknologiske værktøjer, professionelle oversættelseshukommelser og terminologidatabaser, som for eksempel Trados og Multiterm. Tillige laver jeg egne kunde- og fagspecifikke databaser. Dette medvirker til, at kvaliteten på oversættelserne bliver høj og ensartet, og at oversættelserne bliver korrekte og konsistente samt tilpasset den enkelte kunde.

Tavshedspligt

Som certificeret translatør er jeg underlagt reglerne om tavshedspligt, og alle oplysninger og opgaver dokumenter behandles naturligvis med største diskretion. Jeg tager altid de nødvendige forholdsregler for at sikre fortroligheden.