Ydelser

CS translation tager imod mange forskellige sproglige opgaver. Sådanne opgaver kan være alt fra sprogbearbejdning til  oversættelser til og fra engelsk og dansk for både offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og for private personer. Jeg leverer tillige bekræftede oversættelser.
Sprogbearbejdning kan være både korrekturlæsning og sprogrevision, begge af både danske og engelske tekster.  
Efter at jeg har behandlet en tekst og inden denne fremsendes til kunden, vil jeg gå teksten igennem for korrekt og konsistent format og layout og rette dette til om nødvendigt. Jeg behandler enhver tekst fortroligt og videregiver aldrig oplysninger om teksters indhold til tredjemand.

Oversættelser

Oversættelse til og fra dansk og engelsk af alle typer dokumenter inden for alle emneområder. Det kan være dokumenter med faglig tekst som for eksempel tekniske, økonomiske, virksomhedsrelaterede og juridiske tekster:

Tekniske:

Alt inden for IT, dokumentation, manualer, rapporter og brugervejledninger.

Økonomiske:

Virksomhedsoverdragelse, årsberetninger og regnskaber.

Virksomhedsrelaterede:

Nyhedsbreve, meddelelser til intranet eller internet, korrespondance, brochurer, foldere, præsentationer, kursusmateriale, personaleblade, pressemeddelelser og udbudsmateriale.

Juridiske:

Aftaledokumenter, standardvilkår, processkrifter, cirkulæreskrivelser, forsikringsdokumenter, vedtægter, kontrakter, aftaler, ejendomshandler, skøder, forskellige udskrifter fra Erhvervsstyrelsen.

Oversættelser for private:

Dåbsattester, navneattester, eksamensbeviser, CV'er, jobansøgninger, anbefalinger og breve.

Herudover oversætter jeg tillige medicinske tekster, prosatekster – kort sagt: tekster af enhver art.

Jeg tilbyder endvidere oversættelse af jeres hjemmeside fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk. Ved en sådan type oversættelse arbejder jeg med lokalisering, så hjemmesidens sprog tilpasses målgruppen i de lande, hjemmesiden ses. Således oversættes hjemmesidens tekster tillige til henholdsvis britisk engelsk eller amerikansk engelsk.

Når jeg oversætter en tekst, gør jeg det med kontekst og modtager for øje. Inden jeg oversætter, modtager jeg derfor gerne relevante oplysninger om, hvem modtageren er, eller om en bestemt kommunikationsmåde eller en bestemt terminologi ønskes anvendt. Dette også for at sikre afsenderen en ensartet og målrettet kommunikation.

Ud over engelsk tilbydes også oversættelse af visse tekster fra svensk eller norsk til engelsk.

Korrekturlæsning

CS translation tilbyder korrekturlæsning af tekster på både dansk og engelsk. Ved korrekturlæsning gennemgår jeg teksten for fejl. Dette kan være grammatiske fejl, stavefejl og tegnsætningsfejl. Hvis der er tale om tekster oversat fra dansk til engelsk eller engelsk til dansk, kan jeg ydermere kontrollere, om teksterne er oversat korrekt, at der ingen udeladelser er samt komme med sproglige ændringsforslag. Ved korrekturlæsning af oversat tekst ønskes originalteksten tilsendt.

Inden opgaven leveres til kunden, er fejlene rettet, og i den endelige tekst er der derfor ingen misforståelser eller slå- og stavefejl, der kan virke meningsforstyrrende for læseren.

Sprogrevision

Til visse tekster kan en mere gennemgribende gennemgang af teksten være nødvendig. I sådanne tilfælde kan jeg tilbyde en sprogrevision og dermed en kvalitetssikring af teksten. Dette kan være af både danske og engelske oversættelser eller tekster skrevet direkte på dansk eller engelsk.

Ved en sprogrevision foretages det samme som ved korrekturlæsning. Tillige gennemgås fagtermerne, de sproglige formuleringer og helheden i teksten. Terminologien i teksten rettes til, så den passer til virksomhedens terminologi, og sammenhængen i teksten rettes til, så læseren af teksten får det ønskede budskab fra teksten.

Bekræftede oversættelser

Når et dokument skal være juridisk gyldigt, kræver dette tit, at oversættelsen er bekræftet/autoriseret/stemplet. Eventuelt skal oversættelsen efterfølgende have en påtegning hos Dansk Erhverv eller en notar og endeligt legaliseres/apostillepåtegnes hos Udenrigsministeriet. Sådanne bekræftede dokumenter anvendes ved domstole og andre offentlige myndigheder og har retsgyldighed i udlandet.

Oversættelser, der typisk kræves bekræftede, er: Domme, navne- og dåbsattester, vielsesattester, separations- og skilsmissebevillinger, eksamensbeviser, CV’er samt udskrifter fra Erhvervsstyrelsen.

En bekræftet oversættelse er en nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Som certificeret translatør tilbyder jeg bekræftede oversættelser, og jeg står dermed inde for, at oversættelsen er udført korrekt. Ved bekræftede oversættelser er prisen lidt højere end ved almindelige oversættelser.

Tolkning

 CS translation tilbyder endvidere tolkning. CS translation er opført på Rigspolitiets tolkeliste og tilbyder tolkning til og fra engelsk både til politiet, domstole samt til private virksomheder og offentlige institutioner.

Køreprøver

Er du kørelærer, og har du engelsksprogede elever, tilbyder CS translation tolkning i forbindelse med den praktiske køreprøve til kategori B. Teoriprøver til kategori B for engelsksprogede ansøgere afholdes ved brug af teoriprøve-seriens engelske version, dvs. uden brug af tolk.  

Eventuelle omkostninger til tolken afholdes af eleven selv.  

Kontakt mig for pris samt yderligere oplysninger.